Lata (paglilinaw)

Maaaring tumukoy ang salitang lata sa:

  • Lata, isang elementong nakatala sa talaang peryodiko
  • Lata, isang lalagyang gawa sa lata na ginagamit sa paglalagay ng mga bagay-bagay, lalo na sa pagkain.