Linyar na ekwasyon

Ang Linyar na ekwasyon (Linear equation) ay isang ekwasyong polinomial ng unang digri(first degree). Ang grapa(graph) ng ekwasyong linyar ay isang linya.

Grapa ng dalawang ekwasyong linyar

AnyoBaguhin

Ang karaniwang anyo ng isang Linyar na ekwasyon ng dalawang bariabulo na x at y ay

 

kung saan ang m at b ay mga konstante. Ang m ay kumakatawan sa isang lihis(slope) at ang b ang punto kung saan ang linya ay dumadaan sa aksis na y o mas kilala bilang intersepto ng y.