Ang lobby (bigkas: /lo-bi/) ay maaaring tumukoy sa: