Ang magulang ay maaaaring tumukoy sa:

Tingnan dinBaguhin