Tumutukoy ang mali sa:

  • Kapag malaking titik M, sa bansang Mali.
  • Ang "mali" ay isa ring konsepto sa batas at etika.

Maaari ding tumukoy sa isang kamalian (mistake o error sa Ingles):