Metro (paglilinaw)

Maaaring tumukoy ang salitang metro sa sumusunod: