Ang mitolohiyang Persa (Persian) ang mga mito at kuwento ng mga lipunang Persa (Persian) ang wika. Tulad sa mitolohiyang Griyego at iba pa, ang sinaunang pananampalatayang Indo-Ewropeo ang pinagmulan nito.


MitolohiyaIran Mitolohiya, Iran
Isa po itong usbong.
Malaking tulong po sa Wikipedia kung magagawa po ninyong mapalawig ito.