Notasyong matematikal: Pagkakaiba sa mga pagbabago

m
=Sa Alhebra=
=Sa Kalkulo=
<table color="#000000"><tr><th>Simbolo</th><th>Pakahulugan</th></tr><tr><td><math>\Delta x</math></td><td>Pagbabago sa halaga ng <math>x</math> kagaya ng sa ekwasyong <math>\Delta x = x_p - x_i</math> kung saan ang <math>x_p</math> ang halagang pinal at ang <math>x_i</math> ang halagang inisyal.</td></tr><tr><td><math>lim_{x \to a} f(x)</math></td><td>Hangganan ng <math>f(x)</math> habang lumalapit ang <math>x</math> sa <math>a</math></td></tr><tr><td><math>\frac{dy}{dx}</math></td><td>[[Deribatibo]] ng punsiyong <math>y=f(x)</math>. Isinusulat din bilang f'(x) at y'.</td></tr><tr><td><math>\int_a^b f(x)\;dx</math></td><td>Integral ng punsiyong <math>f(x)</math> sa interbal na <math>[a,b]</math> sa <math>x</math>.</td></tr></table>
63

edit