Notasyong matematikal

Tinatawag na notasyong matematikal ang sistematikong katipunán ng mga simbolo at alituntuning ginagamit sa matematika at sa iba pang pormal na agham.

Sa AlhebraBaguhin

Simbolo Kahulugan
  Katipunán ng mga bilang na real
  Katipunán ng mga bilang na na natural, o  
  Katipunán ng mga integre
  Katipunán ng mga bilang na rasyonal
  Katipunán ng mga bilang na masalimuot (kompleks)
  Pag-multipliká sa x ng n na beses:  
  Ika-n na ugat ng x. Kung ang n=2, hindi na ito kailangan pang isulat
  Halagang absolut ng x.
  Punsyon ng x. Maaari rin itong bigyang-kahulugan sa higit sa isang bariyable bilang  
  Ang logaritmo ng b sa a ay x. Maaari rin itong isulat bilang  
  Logaritmong natural ng x na katumbas ng logaritmo ng x sa  , o  .
  Bektor na v.

Sa HeometriyaBaguhin

Simbolo Kahulugan
  Perpendikular

Sa Estadistika, Teorya ng Tsansa at KombinatoriksBaguhin

SimboloKahulugan
 Suma ng   mula x=a hanggang x=m
 Produkto ng   mula x=a hanggang x=m
 Paktoryal ng numerong n:   kung saan ang n ay anumang natural na bilang
 Tsansa na mangyari ang isang kaganapang E.
 Tsansa na mangyari ang kabaligtaran ng E, ang  
 Kombinasyon ng n na bilang sa k na pagkakataon sa bawat obserbasyon. Katumas ito ng  . Maaari rin itong isulat bilang  
 mean ng sample, mean ng populasyon
 Debiyasyong estandar ng sample, debiyasyong estandar ng populasyon

Sa Teorya ng Katipunán at LohikaBaguhin

Simbolo Kahulugan
  Katipunán (set) na A na may elementong {a, b, c ... }
  Bakanteng katipunán
  Katipunáng unibersal
  Kabilang sa/elemento ng
  Kabahaging katipunán (pangkalahatan), Kabahaging katipunán (proper subset)
  Unyon ng A at B, na katumbas ng  
  Interseksyon ng A at B na katumbas ng  
  P o Q
  P at Q
  Kung P, samakatwid Q.

Sa TrigonometriyaBaguhin

Simbolokahulugan
 arbitraryong angulo
 koordenadang polar ng  
 mga pangunahing punsyong trigonometriko ng anggulong  
 mga sekundaryang punsyong trigonometriko ng anggulong  

Sa KalkuloBaguhin

SimboloPakahulugan
 Pagbabago sa halaga ng   kagaya ng sa ekwasyong   kung saan ang   ang halagang pinal at ang   ang halagang inisyal.
 Hangganan ng   habang lumalapit ang   sa  
 Deribatibo ng punsiyong  . Isinusulat din bilang   o  .
 Ika-n na deribatibo ng punsyong  
 Deribatibong parsyal ng punsyong may higit sa isang bariyable sa x
 Integral ng punsiyong   sa interbal na   sa  .
 Integral sa rehiyong R