Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Mikroekonomiya"

dagdag
(dagdag)
Kaiba ito o kabaligtaran ng [[makroekonomiks]] o [[makroekonomiya]], na kinasasangkutan ng kabuoang bilang ng gawaing [[pangkabuhayan]] o [[pang-ekonomiya]], na nangangasiwa ng mga paksa ng paglaki, inplasyon, at kawalan ng hanapbuhay, at may pambansang mga patakarang pangkabuhayang kaugnay ng mga paksang ito.<ref name="glossary"/> Pinangangasiwaan din ng makroekonomiya ang mga epekto ng mga gawain ng pamahalaan (katulad ng pagbabago ng mga antas ng [[pagbubuwis]]) para sa mga ito.<ref>{{cite web|url=http://www.econ100.com/eu5e/open/glossary.html|title=Glossary|accessdate=2008-02-22|publisher=ECON100}}</ref> Partikular na sa pagkakaroon ng ''[[Lucas critique]]'', karamihan sa modernong teoriya ng makroekonomiya ang naitatag dahil sa mga [[mikropundasyon]] na batay sa mga basiko o payak na mga palagay o sapantaha hinggil sa kaasalang pangkaantasang ''mikro'' o maliit.
 
Isa sa mga layunin ng mikroekonomiya ang suriin ang mga mekanismo ng merkado o pamilihan na naglulunsad o nagtatalaga ng mga kaugnay na presyo o halaga ng mga mabubuting mga dala-dalahin at mga serbisyo at paglalagak o pagtatalaga ng mga kaunti o limitadong mga kagamitan o yaman para sa maraming iba pang mga paggamit. Sinusuri ng mikroekonomiya ang pagkabigo ng merkado o ng pamilihan, kung saan hindi nagtatagumpay ang mga pamilihan na makagawa o makalikha ng mga maiinam na mga kinalabasan o mga resulta, pati na ang paglalarawan ng mga kalagayan teoretikal na kailangan para sa perpektong paligsahan o kompetisyon. Kabilang sa mahahalagang mga larangan sa pag-aaral ng mikroekonomiya ang [[ekilibriyong heneral]], mga merkadong nasa ilalim ng [[asimetrikong impormasyon]], pagpili sa ilalim ng kawalan ng katiyakan, at mga kagamitan o aplikasyong pang-ekonomiya ng [[Teoriya ng Laro]] (o ''[[Game Theory]]''). Isinasama rin ang elastisidad na pang-ekonomiya ng mga produktong nasa loob ng sistemang pangpamilihan o pangmerkado.
<!--One of the goals of microeconomics is to analyze [[market]] mechanisms that establish [[price|relative price]]s amongst goods and services and allocation of limited resources amongst many alternative uses. Microeconomics analyzes [[market failure]], where markets fail to produce efficient results, as well as describing the theoretical conditions needed for [[perfect competition]]. Significant fields of study in microeconomics include [[general equilibrium]], markets under [[asymmetric information]], choice under [[uncertainty]] and economic applications of [[game theory]]. Also considered is the [[elasticity (economics)|elasticity]] of products within the market system.-->
 
==Mga sanggunian==
166,389

edits