Teorya ng komputasyonal na komplehidad - Other languages