Hindi nawawalang memorya

(Idinirekta mula sa Non-volatile memory)

Ang hindi nawawalang memorya o non-volatile memory, nonvolatile memory, NVM o non-volatile storage ang memorya ng kompyuyter na nagpapanatili ng impormasyon kahit nakapatay ang elektridad o kuryente. Ang mga halimbawa nito ay kinabibilangan ng read-only memory, flash memory, ferroelectric RAM (F-RAM), karamihang mga uri ng magnetikong kasangkapang imbakan ng kompyuter (e.g. hard disks, floppy disks, and magnetic tape), optical discs, at mga maagang pamamaraan gaya ng paper tape at mga punched card.