Ang organon ay isang salitang Griyegong nangangahulugang "instrumento" at may kaugnayan sa: