Padron:Neoproterozoic graphical timeline

Mga mahahalagang
pangyayari sa Neoproterosoiko
-1000 —
-950 —
-900 —
-850 —
-800 —
-750 —
-700 —
-650 —
-600 —
-550 —
Isang tinatayang iskalang panahon ng mga mahahalang pangyayaring Neoproterosoiko.
Iskalang aksis: mga milyong taon ang nakalilipas.