Pagkakabilanggo

Ang pagkakabilanggo(Ingles: imprisonment) ay isang legal na termino.

Ang aklat na Termes de la Ley ay naglalaman ng sumusunod na depinisyon:

Ang pagkakabilanggong walang makatarungang dahilan ay isang tort na tinatawag na maling pagkakabilanggo. Ang pagkakabilanggo ay isang uri ng hatol.