Pagsasanay (paglilinaw)

Ang pagsasanay o ehersisyo ay maaaring tumukoy sa:

  • Pagsasanay, ang pagtuturo, o pagpapabuti sa sarili o sa iba
  • Praktis o ensayo.
  • Pagsasanay na pangkatawan, ang pagsasagawa ng ilang mga gawain upang mapaunlad o mapanatili ang kaangkupang pisikal.
  • Pagsasanay na pangkaisipan, ang pagsasagawa ng ilang mga gawain upang mapaunlad o mapanatili ang kaangkupan ng isipan.
  • Pagsasanay ng yoga, ang pagsasagawa ng ilang mga gawaing pangyoga upang mapaunlad ang mga katangiang espirituwal, pang-isip, pangdamdamin, at pangkatawan; tingnan din ang gawaing espirituwal o pang-espiritung pagsasanay.
  • Pagsasanay na militar, isang gawin ng pagsasanay na kilala rin bilang larong digmaan
  • Maaari ring mangahulugan ang ehersisyo bilang:
Wiktionary
Wiktionary
Tingnan ang pagsasanay sa
Wiktionary, ang malayang talahulugan.
  • Paggamit o pag-ganap, halimbawa na ang sa tungkulin (panunungkulan).
  • Pagtupad, halimbawa na sa kontrata.
  • Sanayan o aralin