Panangga ng mukha

Ang panangga ng mukha o kareta, isang bagay kagamitang pansariling proteksyon (PPE), ay naglalayon upang maprotektahan ang kabuuang mukha (o bahagi nito) ng nasususuot mula sa mga panganib tulad ng mga lumilipad na bagay at mga basura sa kalsada, mga talsik ng kemikal (sa mga laboratoryo o sa industriya), o mga potensyal na nakakahawang materyal (sa mga kapaligirang medikal at laboratoryo).

Isang Katoto ng Elektrisista ng taga-Hukbong Dagat ng Estados Unidos ay nagsusuot ng panangga ng mukha habang sinusuri ang mga sirang piyus ng isang entrepanyo ng ilaw
Nars gumagamit ng panangga ng mukha sa panahon ng bigalng paglitaw ng Ebola sa Sierra Leone, 2014.

Tingnan dinBaguhin