Ang salitang papel ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: