Sa heometriya, ang perimetro (Ingles: perimeter) ang landas na pumapalibot sa isang area. Ang perimetro ng isang bilog ay tinatawag na sirkumperensiya.

Ang perimetro ang distansiya sa palibot ng isang dalawang dimensiyonal na hugis o sukat ng distansiya ng palibot ng isang bagay

Mga pormula sa pagsukat ng perimetro Baguhin

shape formula variables
bilog   kung saan ang   ang radyus
tatsulok   kung saan ang  ,   at  ay mga haba ng mga gilid ng tatsulok.
parisukat   kung saan ang   ang haba ng gilid
parihaba   kung saan ang   ang haba at ang   ang lapad
ekwilateral na poligon   kung saan ang   isang bilang ng mga gilid at ang   ang haba ng isa sa mga gilid
regular na poligon   kung saan ang   ang bilang ng mga gilid at ang   ang distansiya sa pagitan ng sentro(gitna) ng polgon at isa sa mga berteks ng poligon.
pangkalahatang poligon   kung saan ang   ang haba ng ika- - (ika-1, ika-2, ika-3... ika-n) gilid ng isang may-n na gilid na poligon.