Sa heometriya, ang poligon (polygon sa Ingles) ay isang plano o plane na tinatakdaan ng mga saradong landas o sirkito na binubuo ng mga may hangganang sekwensiya(sunod sunod) ng mga tuwid na linyang segmento(o ng saradong poligonal na kadena). Ang mga segmentong ito ay tinatawag na gilid(edge o side) at ang mga punto na nagsasalubong ay tinatawag na berteks (vertex o corner). Ang interiyor(loob) ay minsang tinatawag na katawan.

Ang iba't ibang uri ng poligon