Pinuno ng Minorya ng Senado ng Pilipinas

Ang Pinuno ng Minorya ng Senado ng Pilipinas ay ang lider na inihalal nang minoryang partido nang Senado na nagsisilbing opisyal na lider nila sa kabuuan ng Senado. Siya rin ang nangangasiwa sa mga gawain ng minorya sa Senado. Inaasahan siyang maging alerto at mapagmatyag, at maging tagapagtanggol nang karapatan ng minorya. Responsibilidad niya na punahin ang mga polisiya nang mayorya at gamitin ang parlyamentaryong taktika at matyagan ang mga isinusulong na mga batas.

Ang kasalukuyang Lider ng Minorya sa Senado ng Pilipinas ay si Franklin Drilon.

Talaan ng mga Lider ng MinoryaBaguhin

Lehislatura ng PilipinasBaguhin

Ikasiyam na Lehislatura

Ikasampung Lehislatura

  • 1934-1935 unknown

Komonwelt ng PilipinasBaguhin

  • 1942-1946 unknown

(Ikatlong) Republika ng PilipinasBaguhin

Unang Kongreso

Ikalawang Kongreso

Ikatlong Kongreso

  • 1954-1957 none

Ikaapat na Kongreso

Ikalimang Kongreso

Ikaanim na Kongreso

Ikapitong Kongreso

(Ikalimang) Republika ng PilipinasBaguhin

Ikawalong Kongreso

Ikasiyam na Kongreso

Ikasampung Kongreso

Ikalabing-isang Kongreso

Ikalabing-dalawang Kongreso

Ikalabing-tatlong Kongreso

Ikalabing-apat na Kongreso

Ikalabing-limang Kongreso

Ikalabing-anim na Kongreso ng Pilipinas

Ikalabim-pito na Kongreso ng Pilipinas

Tingnan dinBaguhin

SanggunianBaguhin