Ang pisikang optikal (Ingles: optical physics) ay isang kabahaging larangan ng pisikang atomiko, molekular, at optikal. Ito ay ang pag-aaral ng henerasyon ng radiyasyong elektromagnetiko, ang mga katangiang pag-aari ng radiyasyong iyon, at ang interaksiyon ng ganyang radiyasyon sa piling ng materya, espesyal na ang manipulasyon at kontrol nito. Kaiba ito sa pangkalahatang optiks at inhinyeriyang optikal dahil nakatuon ito sa pagtuklas at paglalapat ng bagong mga penomena. Subalit walang mabigat na kaibahan sa pagitan ng pisikang optikal, nilalapat na optiks (applied optics), at inhinyeriyang optikal, dahil sa ang mga aparato ng inhinyeriyang optikal at mga aplikasyon ng optiks na inilalapat ay kailangan para sa saligang pananaliksik sa pisikang optikal, at ang pananaliksik na iyon ay humahantong sa pagpapaunlad ng bagong mga aparato at mga aplikasyon o paggamit. Sa kadalasan, hindi iniiba ang mga tao na kasangkot sa saligang pananaliksik at pagpapaunlad ng nilalapat na teknolohiya.

Ang mga mananaliksik sa larangan ng pisikang optikal ay gumagamit at nagpapaunlad ng mga napagmumulan ng liwanag na sumasaklaw sa ispektrong elektromagnetiko na magmula sa mga mikro-alon magpahanggang sa mga eksrey. Kabilang sa larangan ang henerasyon o paglikha ng liwanag at pagpansin o deteksiyon ng liwanag, mga prosesong optikal na lineyar at hindi lineyar, at ispektroskopiya. Nabago ng mga laser at ng ispektroskopiya ng leyser ang agham na optikal. Ang pangunahing pag-aaral sa pisikang optikal ay nakatuon din sa optiks na pangkuwantum at koherensiya, at sa optiks na pemtosegundo. Sa pisikang optikal, ang suporta ay ibinibigay din sa mga pook na katulad ng hindi makaguhit na tugon sa mga atomong nakabukod, mga hanay na elektromagnetikong ultra ang pagkamaiksi, ang interaksiyon ng atomo at lukab sa matataas na mga hanay, mga katangiang pag-aari na pangkuwantum ng hanay na elektromagnetiko.

Ang iba pang mahahalagang mga pook ng pananaliksik ay kinabibilangan ng pagpapaunlad ng bagong mga teknikang optikal para sa mga pagsusukat na nano-optikal, optiks na dipraktibo, interperometriyang mababa ang koherensiya, tomograpiya ng koherensiyang optikal, at mikroskopiya sa malapit na hanay. Ang pananaliksik sa pisikang optikal ay nagbibigay ng diin sa agham at teknolohiyang optikal na ultra ang katulinan. Ang mga napaggamitan ng pisikang optikal ay nakakalikha ng mga kasulungan sa mga komunikasyon, medisina, pagmamanupaktura, at maging sa libangan.

Tingnan din baguhin

Mga sanggunian baguhin

  • Solid State Physics (2nd Edition), J.R. Hook, H.E. Hall, Manchester Physics Series, John Wiley & Sons, 2010, ISBN 978 0 471 92804 1
  • Light and Matter: Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers, Y.B. Band, John Wiley & Sons, 2010, ISBN 978-0471-89931-0
  • The Light Fantastic – Introduction to Classic and Quantum Optics, I.R. Kenyon, Oxford University Press, 2008, ISBN 9-780198-566465

Iba pang mga mababasa baguhin

  • The New Quantum Universe, T.Hey, P.Walters, Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-0-521-56457-2.
  • Handbook of atomic, molecular, and optical physics, Editor: Gordon Drake, Springer, Various authors, 1996, ISBN-10 0-387-20802-X
  • The Quantum Theory of Light, R. Loudon, Oxford University Press (Oxford Science Publications), 2000, ISBN 0-19-859177-3
  • Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles (2nd Edition), R. Eisberg, R. Resnick, John Wiley & Sons, 1985, ISBN 978-0-471-873730
  • Quanta: A handbook of concepts, P.W. Atkins, Oxford University Press, 1974, ISBN 0-19-855493-1
  • Quantum Mechanics, E. Abers, Pearson Ed., Addison Wesley, Prentice Hall Inc, 2004, ISBN 9780131461000