Buksan ang pangunahing menu

Sa Simbahang Katolika, ang Pistang Pangilin ay ang araw or mga araw kung kailan, “kailangang dumalo sa misa ang mga mananampalataya”, ayon sa Canon 1247 ng Batas Canon.