Ang isang plaza (o liwasan, pampublikong liwasan, liwasang pambayan, liwasang panglungsod, liwasang urbano, o piazza) ay isang bukas na pampublikong espasyo[1] karaniwang matatagpuan sa gitna ng isang tradisyonal na bayan na ginagamit para sa mga pagtitipon ng pamayanan. Ang mga nauugnay na konsepto ay ang sentrong pansibiko, ang plazang pampamilihan, at ang parke ng pamayanan.

Plaza Roma, Intramuros, Maynila

Karamihan sa mga parisukat ay mga matigas na espasyo angkop para sa bukas na pamilihan, konsiyerto, mga rally pampolitika, at iba pang mga pangyayari na nangangailangan ng matatag na lupa. Dahil matatagpuan sa gitna, ang mga parisukat ng bayan ay kadalasang napapaligiran ng maliliit na tindahan tulad ng mga panaderya, pamilihan ng karne, tindahan ng keso, at mga tindahan ng damit. Sa kanilang sentro ay madalas na isang balon, bantayog, estatwa, o iba pang tampok. Ang mga may balong ay tinatawag na liwasang may balong.[kailangan ng sanggunian]

Mga sanggunian baguhin

  1. Pages 8-3 and 78 in Watch this Space: Designing, Defending, and Sharing Public Space, by Hadley Dyer and Marc Ngui, Kids Can Press (2010), hardcover, 80 pages, ISBN 9781554532933