Sa etika, ang prinsipyo ay ang antas ng kahalagaan ng isang bagay o gawain, kasama ang layunin ng pagtukoy kung anong mga gawain ang pinakamabuting gawin o kung ano ang pinakamainam na paraan para mabuhay (normatibong etika), o upang isalarawan ang kabuluhan ng iba't ibang mga gawain (aksilohiya).

Maaring ipakahulugan ang prinsipyo bilang isang uri ng pananaw ng isang indibiduwal ayon sa kanyang sariling paniniwala. Ito ang basehan ng tama at mali o opinyon lalo na sa mga bagay na hindi pa naiisa-batas. Mayroong pansariling prinsipyo sa prinsipyo pangkultura na maaring sumangayon o sumalangat sa bawat isa. Ang kultura ay isang sistemang panlipunan na mayroong mga katulad na prinsipyo o pinapahalagaan, na pinapahintulot ang mga inaasahan sa pakikipag-kapwa at sama-samang pagkaunawa sa kung ano ang mabuti, maganda at nakakatulong.Baho bilat