Ang "pundahan" ay maaaring tumutukoy sa mga sumusunod:

  • pundahan (kilos); ay pambabalot ng unan sa kaniyang pabalat. "Pillowcase" o "pillowcasing" ito sa wikang Ingles.