Si Qa'a o Qáa o Ka'a ang huling paraon ng Unang dinastiya ng Ehipto. Siya ay naghari sa loob ng 33 taon sa wakas ng ika-30 siglo BCE.