Si Semerkhet ang pangalang Horus ng paraon na naghari sa Unang dinastiya ng Ehipto. Siya ay nalaman sa pamamagitan ng mga trahikong alamat na ipinasa ng historyan na si Manetho na nag-ulat ng isang kalamadidad na nangyari sa kanyang paghahari. Ang mga rekord na arkeolohikal ay tila sumusuporta sa pananaw na si Semerkhet ay nahirapan bilang hari. Ang ilang mga arkeologo ay kumukwestiyon sa lehitimasya ng kanyang paghalili sa trono ng Ehipto.