Realismo (pilosopiya)

(Idinirekta mula sa Realismong pilosopiko)

Ang kontemporaryo na realismong pilosopiko ay ang paniniwala na ang ilang mga aspekto ng ating realidad ay ontolohikal independiyente sa ating mga konseptuwal na mga eskema, persepsiyon, gawing lingguwistiko, paniniwala, at iba pa. Ang realismo ay maaaring gamitin nang may respeto sa isip ng iba, nakaraan, hinaharap, mga pangakalahatan, entidad pang-matematika (tulad ng mga likás na bílang), kategoryang moral, ang materyal na mundo, at pag-iisip. Ang realismo ay maaari ding maitaguyod sa isang walang hanggang kahulugan, sa kaso na ito ang pagkakaroon ng isang nakikitang mundo, na kabaligtaran ng pag-aalinlangan at pagsasarili. Ang mga pilosopo na nagpapahayag ng realismo ay nagsasabing ang katotohanan ay binubuo ng pagresponde ng isip sa realidad.