Binagong Kodigo Penal

(Idinirekta mula sa Revised Penal Code)

Ang Binagong Kodigo Penal ay naglalaman ng mga pangkahalatang batas parusa ng Pilipinas. Unang itinalaga noong 1930 (isang-libo siyamnaraan at tatlongpu), nanatiling itong epektibo hangang ngayon, sa kabila ng maraming susog dito. Hindi ito binubuo ng isang malawakang saklaw kompendyum ng lahat ng mga batas parusa ng Pilipinas. Ang Binagong Kodigo Penal ay isinabatas bilang Batas Blg. 3815 (tatlong libo walong daan at labinlima), at ilang mga batas kriminal sa Pilipinas ay naisabatas sa labas ng Bagong Kodigo Penal bilang magkakahiwalay na Batas Republika.

Karanasan ng Kasaysayan baguhin

Ang Binagong Kodigo Penal ay humalili sa Kodigo Penal ng Espanya, na kong saan ay may bisa pa sa Pilipinas (pagkatapos ay isang kolonya ng Imperyo Kastila hangang 1898) mula sa 1886 hangang 1930. Ang bagong Kodigo ay nai-krokis nang isang pangangasera na nilikha noong 1927 (isang-libo-siyamnapung-daan-at-dalawangpung-pito), pinamunuan ni Hukom Anacleto Diaz, na kalaunan ay maglilingkod sa Korte Suprema.

Mga Susog baguhin

Ang Kodigo na ito ay nabago at nabura nang maraming beses:

 • Batas Komonwelt Blg. 616 - An Act to Punish Espionage and Other Offenses Against the National Security (Isang Batas Upang Parusahan ang Paniniktik at Iba Pang mga Pagkakasala Laban sa Pambansang Seguridad)
 • Batas Republika Blg. 10
 • Batas Republika Blg. 1700
 • Batas Republika Blg. 3019
 • Batas Republika Blg. 4200
 • Batas Republika Blg. 6425
 • Batas Republika Blg. 6539
 • Batas Republika Blg. 6968
 • Batas Republika Blg. 8353
 • Batas Republika Blg. 9208
 • Batas Republika Blg. 9262
 • Batas Republika Blg. 9372
 • Batas Republika Blg. 9851
 • Batas Republika Blg. 10158
 • Batas Republika Blg. 10175
 • Batas Republika Blg. 10591
 • Batas Republika Blg. 10592
 • Batas Republika Blg. 10951
 • Batas Pangulo Blg. 90
 • Batas Pangulo Blg. 449
 • Batas Pangulo Blg. 483
 • Batas Pangulo Blg. 519
 • Batas Pangulo Blg. 532
 • Batas Pangulo Blg. 749
 • Batas Pangulo Blg. 818
 • Batas Pangulo Blg. 1602
 • Batas Pangulo Blg. 1613