Ang rombus(rhombus) ay isang uri ng kuwadrilateral o hugis na may apat na gilid. Iisa ang sukat ng mga gilid ng rombo. Dahil ang rombo ay isang paralelogram, ang magkatambal na gilid ay magkabalalay. Maaari ring tawaging diyamante ang rombo dahil sa korte nito. Kapag gumuhit ng mga linya pahiris sa loob ng rombo, ang pinagkurusan ay mga anggulo na may sukat na 90°. Kung ang sukat ng bawat panloob na anggulo ng rombo ay 90°, ito ay isang parisukat.

Rombo

Lawak ng romboBaguhin

  • Ang pinaka-karaniwang pagpapahiwatig ng lawak ng rombo ay:
 

kung saan ang b = base at ang h = taas ng rombo


  • Maaari rin gamitin ang sukat ng mga hiris ng rombo para makuha ang lawak. Mula sa larawan:
 

kung saan ac = unang hiris at bd = pangalawang hiris.


Mga sanggunianBaguhin

  1. Weisstein, Eric W. "Rhombus." Mula sa MathWorld--A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/Rhombus.html
  2. Matematika para sa ika-pitong baitang