Ang salawal o salwal ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

  • salawal, karaniwang pang-ibabang damit na maikli, kadalasang pambahay lamang
  • tapis panglalaki, salaual sa Espanyol, ng sinaunang Pilipino na itinatakip mula sa likod patungo sa harapan
  • brip, ibang tawag sa karsonsilyo; panlalaki
  • pantalon, mahabang salawal, karaniwang panlakad; isinusuot ng lalaki at babae
  • lagros, ibang tawag sa pantalon (karaniwang unang pantalong sinuot ng batang lalaki sa pagsapit ng pagbibinata; kalimitang kulay puti)
  • karsonsilyo, maikling salawal, karaniwang panloob (nasa ilalim ng pantalon); panlalaki
  • karsonsilyo, mahabang salawal ngunit hindi matatawag na tunay na pantalon, hanggang tuhod lamang o bago dumating sa tuhod ang haba (kung humaba man, bahagya lamang, mga hanggang kalahatian ng lulod); isinusuot ng lalaki at babae

Tingnan dinBaguhin

Para sa kaugnay na pahina ng paglilinaw para sa karsonsilyo lamang, pumunta sa karsonsilyo (paglilinaw).