Ang sapa ay maaring tumukoy sa:

  • Maliit o katamtamang batis na maaring tuyo sa mahabang tag-init o tagtuyot
  • Maliit na ilog

Maaring ding tumukoy ang sapa sa salitang Ingles na brook; tingnan din Brook (paglilinaw)