Ang scarecrow (salitang Ingles) [bigkas: is-keyr-krow] ay tumutukoy sa mga sumusunod:

  • alay-ay, panakot ng mga ibon sa mga taniman sa kabukiran
  • Scarecrow, isang tauhan sa komiks