Serbisyo sibil

Ang salitang serbisyong sibil o paglilingkod sa bayan ay maaaring tumukoy sa isang sangay ng serbisyong pampamahalaan kung saan ang mga indibiduwal ay kinukuha batay sa kagalingang naipakita sa kompetetibong papgsusuri; o sa hanay ng mga empleyado sa kahit anong ahensya ng gobyerno bukod sa militar, na hiwalay sa kahit anong pamahalaan.

Ang isang lingkod bayan ay isang tao na nasa pampublikong sektor na nagtratrabaho para sa isang sangay ng pamahalaan. Ang katayuan ng mga lingkod sibil ng isang estado bilang bahagi ng "serbisyong sibil" ay magkakaiba sa bawat bansa. Tulad ng sa United Kingdom, ang kawani ng Crown (pambansang pamahalaan) lamang ang tinatawag na lingkod sibil nguni't hindi ang mga empleyado sa lokal na pamahalaan.

Marami ang nagsasabi na ang pag-aaral ng serbisyong sibil ay bahagi ng pampublikong pamamahala. Ang mga manggagawa sa di pangkagawaran ng katawang publiko ay maaari ring iuring lingkod sibil hingil sa estadistika at marahil para sa kanilang mga tuntunin at kundisyon. Sa kabuuan, binubuo ng lingkod sibil ng estado ang kanyang serbisyong sibil o serbisyong pampubliko