Ang Simboryo ng Bato ay isang Islamikong dambana na matatagpuan sa Bundok ng Templo sa Sinaunang Lungsod ng Herusalem.