Ang sinapupunan ay nagmula sa mga salitang sapo at sapopo, na maaaring tumukoy sa mga sumusunod: