Para sa ibang gamit, tingnan ang Singaw (paglilinaw).

Ang singaw ay isang sustansiyang naglalaman ng tubig sa anyong gas,[1]:7 at minsan, isang erosol ng mga patak ng likidong tubig, o hangin. Nangyayari ito dahil sa pagsingaw o dahil sa pagkulo, kung saan nilalapatan ng init hanggang naabot ng tubig ang entalpiya ng paggawa ng singaw. Hindi nakikita ang singaw na buo o sobra ang pagkakainit; bagaman, kadalasang tinutukoy na "singaw" ang basang singaw o singaw ng tubig, isang nakikitang ulap o erosol ng mga patak ng tubig.[1]:6

Tumataas ang bolyum ng tubig ng 1,700 beses sa pamantayang temperatura at presyon; maaring palitan ang pagbabago sa bolyum nito sa gawang mekanikal sa mga makinang de-singaw, tulad ng resiprokong makinang tipong piston at turbinang de-singaw, na isang sub-grupo ng mga makinang de-singaw. May sentral na pagganap ang mga makinang tipong piston sa Rebolusyong Industriyal at ginagamit ang makabagong turbinang de-singaw upang makagawa ng higit sa 80% ng elektrisidad ng mundo. Kung madidikit ang likidong tubig sa isang napakainit na ibabaw o nadepresyon ng mabilis na mababa sa presyon ng pagsingaw, makakalikha ito ng pagsabog ng singaw.

Mga sanggunian baguhin

  1. 1.0 1.1 "steam". Oxford English Dictionary (sa Ingles) (3 pat.). Oxford University Press. Setyembre 2005. (Kailangan ang suskripsyon o maging kasaspi ng publikong aklatan ng UK.)