Ang substantia nigra ay isang istraktura sa utak na matatagpuan sa mesencephalon(gitnangutak) na gumagampan ng mahalagang papel sa gantimpala, adiksiyon, at paggalaw. Ang substantia nigra ay Latin para sa "itim na substansiya" dahil ang mga bahagi ng substantia nigra ay lumalabas na mas maitim sa mga kapitbahay na area sanhi ng mga mataas na lebel ng melenin sa mga dopaminerhikong mga neuron. Ang sakit na Parkinson ay inilalarawan ng kamatayan ng mga dopaminerhikong mga neuron sa pars compacta ng substantia nigra.

Utak: Substantia nigra
Section through superior colliculus showing Substantia nigra.
Coronal slices of human brain showing the basal ganglia, globus pallidus: external segment (GPe), subthalamic nucleus (STN), globus pallidus: internal segment (GPi), and substantia nigra (SN, red). The right section is the deeper one, closer to the back of the head.
Gray's subject #188 802
Part of Midbrain, Basal ganglia
NeuroNames hier-527
MeSH Substantia+Nigra
NeuroLex ID birnlex_789