Supot ng tsaa (paglilinaw)

Ang supot ng tsaa ay maaaring tumukoy sa o may kaugnayan sa: