Surah Al-Mu’minun

Ang Surah Al-Mu’minoon (Arabiko: سورة المؤمنون‎) (Ang mga Mananampalataya) ang ika-23 sura o kabanata ng Koran na may 118 talata. Ito ay nauukol sa mga pundamental na pananampalataya, ang Tawhee, Risalah, Resureksiyon at supremang paghuhukom ng diyos.