Surah Ar-Ra’d

Ang Sura Ar-Ra'd (Arabiko: سورة الرعد, Sūratu ar-Ra'd, "Ang Kulog") ang ika-13 kabanata ng Koran na may 43 talata o ayat. Ito ay isang Madinan sura.