tl Ang tagagamit na ito ay taal na tagapagsalita ng Tagalog.