Tagagamit:Pahinungod/Mga Pansariling Pananaw

Nakalaan ang pahinang ito para sa mga pansariling pananaw tungkol sa Wikipedia Tagalog.

WikaBaguhin

Mayaman ang bokabularyong Tagalog para gamitin sa mga makabagong konsepto, tulad ng agham at matematika. Kapag may nagsasabi na Ingles na lang dapat ang gamitin sapagkat kulang sa salita ang Tagalog, sila ay nagkakamali.

Gayunpaman, sana ay magkaroon ng pagkakaisa sa paggamit ng wika sa Wikipedia.