Mabuhay! Maligayang pagdating!Baguhin

Nais kong mag-ambag sa pag-iintelektuwalisa at pagmomodernisa ng wikang Tagalog. Ikinalulungkot ko ang pagsasantabi nito ng karamihan, pati rin ang pagsasantabi sa ibang wika ng Pilipinas, para sa Ingles.

“Ang identidad ng Pilipino ngayon ay ang pagtatanong niya kung ano ang kaniyang identidad.”

― Nick Joaquín, Culture and History

(Tugon, panandalian lamang rito: Mangyari sanang tayo'y mag-"Tagalisa" kaysa mag-"Latinisa".)

Mga Pansariling Pananaw