Hindi pang-RRL ang Wikipedya! Mas lalo na ang Tagalog na bersyon!

Kumusta! Ito ang aking userpage. Minsan ako mag-edit dito. Mas aktibo ako sa Wikimedia Commons kaysa rito.

Para sa aking userpage sa Wikipediang Ingles, punta rito.

Para sa aking userpage sa Wikimedia Commons, punta rito.

Volunteer ako sa Kabataan para kay Ka Leody.