Hindi pang-RRL ang Wikipedya! Mas lalo na ang Tagalog na bersyon!

Kumusta! Ito ang aking userpage. Minsan ako mag-edit dito. Mas aktibo ako sa Wikimedia Commons kaysa rito.

Para sa aking userpage sa Wikipediang Ingles, punta rito.

Para sa aking userpage sa Wikimedia Commons, punta rito.