... bagong dating po... bakasakaling makapag-ambag ng kahit na konti lang.