Mas madalas mo akong makikitang nagbabago ng mga pahina sa Ingles na bersyon ng Wikipedia. Kung mag mga tanong ka, sabihan mo lang ako sa pahinang-usapan ko doon. Salamat!