Ako ay matatas sa Tagalog Cavite, pamantayang Filipino at Ingles. Kasalukuyan akong kumukuha ng araling gradwado sa agham sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Malawak din ang aking kaalaman at koleksyon ng mga babasahin sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas.