Sa matematika, ang tangent ay maaaring tumukoy sa:

Ang tangent ay linya na dumadaan sa punto ng isang kurba
  • Sa heometriya, ang tangent sa isang punto ng isang punsiyon ay isang linya na dumadaan sa puntong ito. Sa kalkulo, ang lihis ng isang tangent ang deribatibo o halaga ng pagbabago sa puntong ito ng isang punsiyon.
tan A=opposite/adjacent
  • Sa trigonometriya, ang tangent ng isang anggulo ay rasyo ng haba ng kabaligtarang gilid sa haba ng katabing(adjacent) gilid. Ang pormula ng tangent ay: